इथेनॉल प्रकल्प :
२०००० लि. प्रतिदिन क्षमतेचा इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प सन २००२ मध्ये कार्यान्वित केलेला आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड झाली आहे. आँइल कंपनीशी झालेल्या कराराप्रमाणे इथेनॉल निर्मिती या वर्षी ४५ दिवस प्रकल्प चालवून करण्यात आली व ७,३३,६८५ लि. इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यात आलेले आहे .