• ( 02422 ) 246491 , 246492.
  • ashokssk_anr@ashoksugar.com

News

NewsDate File
Invitation for Bids19/04/2018 Download
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियत 1960 चे कलम 79 (अ) अन्वये निदेश देणेबाबत कारखान्यात आलेल्या ऊसाचे वजन,साखरेचे दैनंदीन उत्पादन/विक्री/साखर विक्रीचे दर साठा तसेच कारखान्यात उत्पादित झालेल्या उपपदार्थांचे दैनंदिन उत्पादन / विक्री/ विक्रीचे दर इत्यादीबाबत कारखान्याच्या वे6बसाईट वर प्रसिध्द करणेबाबत.25/04/2018 Download

Notice

NoticeDate File
ashok sahakari sakhar karakhana31/07/2019 Download