व्यक्तिगत परिचय

               

   

श्री.लक्ष्मण भाऊराव गाढे

जन्म दिनांक ०१/०६/१९५८ 

    

शिक्षण - डी.एम.ई.सेंकड क्लास बॉयलर प्रोफिसिअंशी इंजिनिअर,