श्री. सोपानराव पुंजाजी राऊत
चेअरमन


श्री. भाऊसाहेब धोंडीराम उंडे
व्हाईस चेअरमन


श्री. भानुदास काशिनाथ मुरकुटे
संचालक


श्री. सुरेश मच्छिद्र गलांडे
संचालक


श्री.रावसाहेब हरी थोरात
संचालक


श्री. दिगंबर सर्जेराव शिंदे
संचालक


श्री. भाऊसाहेब अण्णासाहेब कहांडळ
संचालक


श्री कोंडीराम बाबाजी उंडे
संचालक


श्री.गोरक्षनाथ आप्पासाहेब पारखे 
संचालक


श्री. पोपटराव बाबुराव जाधव
संचालक


श्री.बापूराव खंडेराव त्रिभुवन
संचालक


श्री नितीन बबनराव बनकर
संचालक


श्री अभिषेक भास्करराव खंडागळे
संचालक


श्री.आबासाहेब बाबासाहेब गवारे
संचालक


श्री.पुंजाहरी तुकाराम शिंदे
संचालक


श्री.दिगंबर मच्छिद्र तुवर
संचालक


श्री.आदिनाथ निवृत्ती झुराळे
संचालक


श्री.बबन बापूराव मुठे
संचालक


सौ.सुलोचनाबाई मानिकराव पवार
संचालक


सौ. मंगलबाई ज्ञानदेव पटारे
संचालक