• ( 02422 ) 246491 , 246492.
  • ashokssk_anr@ashoksugar.com
Ark Shala

प्रती दिन ३०,००० लिटर्स अल्कोहोल उप्तादन क्षमता असलेला अर्कशाळा प्रकल्प कारखाना कार्यस्थळावर २६/३/१९९४ रोजी कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे . हा प्रकल्प सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षात १८६ दिवस चालू होता .या काळात रु.१६६.१२ लाख इतका नफा झाला आहे. नजीकच्या काळात आधुनिकीकरण करून अल्कोहोल दर्जा व खर्चात बचत करून अर्कशाळा पूर्ण कार्यक्षमतेने चालविण्याचा प्रस्ताव आहे तसेच पुढच्या काळात स्पेंटवाँश झिरो डिसचार्जदृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे प्रस्तावित आहे.