सुस्वागतम ! अशोक सहकारी साखर कारखाना आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे

हंगाम दिवस 0 तपशील 20/11/2014
उत्पादन लिटर्स
अ.क्रं. तपशील 20/11/2014 19/11/2014 आज अखेर लिटर्स
१. स्पिरीट उत्पादन. 00 00 00
२. स्पिरीट विक्री. 00 00 00
३. स्पिरीट रिकव्हरी. 00 00 00
४. स्पिरीट शिल्लक साठा 00 00 00
गाळप दिवस : 15 दिनांक : 20/11/2014
गळीत हंगाम 2014-2015 गळीत हंगाम 2013-2014
क्र. तपशिल आज आज आखेर आज आज आखेर
1. उस गळीत (मेट्रीक टन) 3540 33990 2310 17720
2. पांढरी साखर (क्विंटल) 3150 26650 2310 9650
कच्ची साखर (क्विंटल) -- -- -- --
एकूण साखर (क्विंटल) 3150 26650 2050 9650
3. रिकव्हरी 9.33 8.66 8.71 8.37