सुस्वागतम ! अशोक सहकारी साखर कारखाना आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे

हंगाम दिवस 27 तपशील 18/12/2014
उत्पादन लिटर्स
अ.क्रं. तपशील 17/12/2014 16/12/2014 आज अखेर लिटर्स
१. स्पिरीट उत्पादन. 41138 858770 30339
२. स्पिरीट विक्री. 00 00 00
३. स्पिरीट रिकव्हरी. 289.704 281.379 275.809
४. स्पिरीट शिल्लक साठा 00 177425
गाळप दिवस : 42 दिनांक : 17/12/2014
गळीत हंगाम 2014-2015 गळीत हंगाम 2013-2014
क्र. तपशिल आज आज आखेर आज आज आखेर
1. उस गळीत (मेट्रीक टन) 3560 130170 3320 91660
2. पांढरी साखर (क्विंटल) 3850 123550 3550 85600
कच्ची साखर (क्विंटल) -- -- -- --
एकूण साखर (क्विंटल) 3850 123550 3550 85600
3. रिकव्हरी 10.39 9.75 10.55 9.72