सुस्वागतम ! अशोक सहकारी साखर कारखाना आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे

हंगाम दिवस 171 तपशील 17/05/2014
उत्पादन लिटर्स
अ.क्रं. तपशील 17/05/2014 16/05/2014 आज अखेर लिटर्स
१. स्पिरीट उत्पादन. 12421 30122 4424667
२. स्पिरीट विक्री. 25000 45000 1977225
३. स्पिरीट रिकव्हरी. nil nil 1585262
४. स्पिरीट शिल्लक साठा 00 00 932014
गाळप दिवस : 188 दिनांक : 17/05/2014
गळीत हंगाम 2013-2014 गळीत हंगाम 2012-2013
क्र. तपशिल आज आज आखेर आज आज आखेर
1. उस गळीत (मेट्रीक टन) 1808 550778 00 468347
2. पांढरी साखर (क्विंटल) 1800 588900 00 519750
कच्ची साखर (क्विंटल) 00 00 00 00
एकूण साखर (क्विंटल) 1800 588900 00 519750
3. रिकव्हरी 8.05 10.74 0.00 11.08