सुस्वागतम ! अशोक सहकारी साखर कारखाना आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे

हंगाम दिवस 64 तपशील 23/01/2015
उत्पादन लिटर्स
अ.क्रं. तपशील 23/01/2015 22/01/2015 आज अखेर लिटर्स
१. स्पिरीट उत्पादन. 33525 1923582 1435177
२. स्पिरीट विक्री. - - -
३. स्पिरीट रिकव्हरी. 284.110 283.630 276.740
४. स्पिरीट शिल्लक साठा 533501 219608
गाळप दिवस : 79 दिनांक : 23/01/2015
गळीत हंगाम 2014-2015 गळीत हंगाम 2013-2014
क्र. तपशिल आज आज आखेर आज आज आखेर
1. उस गळीत (मेट्रीक टन) 3530 248480 3600 208550
2. पांढरी साखर (क्विंटल) 3900 249000 3550 210050
कच्ची साखर (क्विंटल) -- -- -- --
एकूण साखर (क्विंटल) 3900 249000 3550 210050
3. रिकव्हरी 11.05 10.21 10.71 10.14