अशोक सहकारी 

साखर कारखाना लि. 

निवडणूक 

 अंतिम मतदार यादी
  

हंगाम दिवस 147 तपशील 16/04/2015
उत्पादन लिटर्स
अ.क्रं. तपशील 16/04/2015 15/04/2015 आज अखेर लिटर्स
१. स्पिरीट उत्पादन. 27416 2912093 3542736
२. स्पिरीट विक्री. - - -
३. स्पिरीट रिकव्हरी. 279.755 282.951 280.723
४. स्पिरीट शिल्लक साठा 110149 465299
गाळप दिवस : 162 दिनांक : 16/04/2015
गळीत हंगाम 2014-2015 गळीत हंगाम 2013-2014
क्र. तपशिल आज आज आखेर आज आज आखेर
1. उस गळीत (मेट्रीक टन) 3480 497970 3280 467890
2. पांढरी साखर (क्विंटल) 4200 542300 4050 503550
कच्ची साखर (क्विंटल) -- -- -- --
एकूण साखर (क्विंटल) 4200 542300 4050 503550
3. रिकव्हरी 11.81 10.96 11.05 10.88