अशोक सहकारी 

साखर कारखाना लि. 

निवडणूक 

 अंतिम मतदार यादी
  

हंगाम दिवस 130 तपशील 30/03/2015
उत्पादन लिटर्स
अ.क्रं. तपशील 30/03/2015 29/03/2015 आज अखेर लिटर्स
१. स्पिरीट उत्पादन. 33259 3486548 3104330
२. स्पिरीट विक्री. - - -
३. स्पिरीट रिकव्हरी. 281.855 283.090 280.325
४. स्पिरीट शिल्लक साठा 164865 366041
गाळप दिवस : 145 दिनांक : 30/03/2015
गळीत हंगाम 2014-2015 गळीत हंगाम 2013-2014
क्र. तपशिल आज आज आखेर आज आज आखेर
1. उस गळीत (मेट्रीक टन) 2670 444720 2780 411790
2. पांढरी साखर (क्विंटल) 4100 479350 3200 440600
कच्ची साखर (क्विंटल) -- -- -- --
एकूण साखर (क्विंटल) 4100 479350 3200 440600
3. रिकव्हरी 11.65 10.87 11.65 10.82